„Balladyna” – plan wydarzeń

<< opracowanie

AKT I

Balladyna – streszczenie szczegółowe aktu I

Scena 1

 1. Rozmyślania Kirkora na temat Pustelnika, jego dziwnych zachowań.
 2. Wizyta Kirkora u Pustelnika.
  • Prośba o udzielenie rady dotyczącej ożenku.
  • Zdradzenie przez Pustelnika tajemnicy dotyczącej pochodzenia.
  • Legenda korony Popielów.
  • Wskazanie ubogiej żony jako dobrego rozwiązania.

Scena 2

 1. Rozmowa Skierki z Chochlikiem na temat ich obowiązków pojawiających się wraz z nadejściem wiosny.
 2. Pojawienie się Goplany.
 3. Wyznanie nimfy dotyczące jej miłości do Grabca.
 4. Przybycie Grabca nad jezioro i jego rozmowa z Goplaną.
 5. Całus jako znak wieczne przynależności.
 6. Wymówki Grabca spowodowane jego zobowiązaniami (ma dziewczynę – Balladynę)
 7. Plan Goplany na pozbycie się rywalki.

Scena 3

 1. Powrót do domu Aliny, Balladyny i Wdowy (po dniu pracy przy żniwach).
 2. Marzenia Wdowy dotyczące pojawiania się bogatego męża dla którejś z córek.
 3. Pojawienie się Kirkora w chacie.
 4. Czary Skierki.
 5. Miłość Kirkora do Aliny i Balladyny, jego rozterki.
 6. Podpowiedź Skierki dotycząca rozwiązania problemu.
 7. Decyzja o konkursie w zbieraniu malin.

AKT II

Balladyna – streszczenie szczegółowe aktu II

Scena 1

 1. Spotkanie Grabca z Goplaną i wyjście na jaw jego nocnego spotkania z Balladyną.
 2. Kara dla Chochlika za nieupilnowanie Grabca.
 3. Kara dla Grabca – zamienienie go w wierzbę.
 4. Pojawienie się Aliny i Balladyny zbierających maliny.
 5. Rozmowa sióstr.
 6. Morderstwo.
 7. Przekleństwo Goplany i pojawienie się u Balladyny znamienia mordercy.

Scena 2

 1. Powrót Balladyny do domu.
 2. Wyjaśnienie nieobecności Aliny.
 3. Próby pozbycia się znamienia mordercy.
 4. Pierwsze zwidy Balladyny – widzenie krwi na kwiatach ofiarowanych z okazji ślubu.

AKT 3

Balladyna – streszczenie szczegółowe aktu III

Scena 1

 1. Płonący dom Balladyny.
 2. Poinformowanie Grabca o ślubie Balladyny.
 3. Rozmowa Kirkora z Balladyną na temat wstążki na jej czole.
 4. Wyjazd Kirkora do Gniezna.
 5. Nić porozumienia między Balladyną a Kostrynem.
 6. Pierwsze wyparcie się matki przez Balladynę.

Scena 2

 1. Przybycie Kirkora do Pustelnika i poinformowanie go o zastosowaniu się do jego rady.
 2. Pomysł Pustelnika na sprawdzenie Balladyny.
 3. Wysłanie Gralona do zamku Kirkora.
 4. Przybycie Filona do Pustelnika w sprawie Aliny.
 5. Przyjście Balladyny do Pustelnika w celu usunięcia znamienia z czoła.
 6. Poznanie przez Pustelnika prawdy dotyczącej morderstwa i przeklęcie Balladyny.
 7. Podsłuchanie rozmowy Pustelnika z Balladyną przez fon Kostryna.

Scena 3

 1. Skargi Grabca na los porzuconego mężczyzny.
 2. Spełnienie życzenia Grabca dotyczącego zostania królem dzwonkowym.
 3. Ofiarowanie Grabcowi korony Popielów.
 4. Karykaturalne rządy Grabca.

Scena 4

 1. Przybycie do zamku Gralona z zapieczętowaną skrzynią.
 2. Podejrzenia Balladyny.
 3. Atak fon Kostryna na Gralona.
 4. Zabicie posłańca przez Balladynę.

AKT IV

Balladyna – streszczenie szczegółowe aktu IV

Scena 1

 1. Uczta w zamku.
 2. Kreowanie się Balladyny na kogoś z wyższych sfer.
 3. Pojawienie się matki Balladyny proszącej o opiekę.
 4. Publiczne wyparcie się matki i wygnanie jej z zamku w burzową noc.
 5. Przybycie posłańca od Kirkora z informacją o zwycięstwie.
 6. Tron dla posiadacza korony. Posiadaczem Grabiec.
 7. Przywidzenia Balladyny.

Scena 2

 1. Obietnica Kirkora wobec Pustelnika.
 2. Wdowa u Pustelnika i jej opowieść o wyrodnej córce.

Scena 3

 1. Opuszczenie śpiącego Grabca przed duszki leśne.

Scena 4

 1. Morderstwo Grabca i zdobycie jego korony.
 2. Przymierze Balladyny i fon Kostryna.

Scena 5

 1. Plan pozbycia się Kirkora.
 2. Zlecenie zabicia Pustelnika.
 3. Obawy o sumienie nienarodzonego dziecka.

AKT V

Balladyna – streszczenie szczegółowe aktu V

 1. Decyzja Goplany o opuszczeniu krainy nad Gopłem.
 2. Wojna między armią fon Kostryna i wojskiem Kirkora.
 3. Zakupienie trucizny przez Balladynę.
 4. Zwycięstwo Kostryna.
 5. Oddanie władzy w Gnieźnie w ręce Balladyny.
 6. Symboliczne podzielenie się chlebem – otrucie fon Kostryna.

Scena 2

 1. Sąd Balladyny.
  • Oskarżenie lekarza w sprawie śmierci Kostryna i wyrok skazujący mordercę na śmierć.
  • Oskarżenie Filona w sprawie zabójstwa Aliny i wyrok skazujący mordercę na śmierć.
  • Oskarżenie Wdowy przeciwko wyrodnym córkom. Tortury i śmierć. Wyrok skazujący.

2. Wykonanie wyroku przez siły nadprzyrodzone – piorun.

EPILOG

 1. Komentarz do działań Balladyny.

<< Balladyna – opracowanie