Quo vadis

Streszczenie szczegółowe

Opracowania

Materiały edukacyjne

Plan wydarzeń

 1. Powrót Winicjusza z wojny.
 2. Odwiedziny u Petroniusza i zwierzenie się mu ze swoich uczuć do Ligii.
 3. Ponowna wizyta Winicjusza w towarzystwie Petroniusza u Aulusa Plaucjusza.
 4. Obietnica Petroniusza dotycząca sprowadzenia Ligii do domu Winicjusza.
 5. Sprowadzenie Ligii do pałacu Nerona za podszeptem Petroniusza.
 6. Uczta u cezara.
 7. Pragnienie ucieczki i wtajemniczenie w jej plan Akte.
 8. Spotkanie Ligii i Poppei Sabiny.
 9. Ucieczka Ligii.
 10. Szał Winicjusza. Pragnienie zemsty.
 11. Choroba i śmierć małej Augusty.
 12. Próby pocieszenia Marka przez Petroniusza (chęć oddania mu Eunice).
 13. Sprzeciw niewolnicy i ukaranie jej.
 14. Wdzięczność Eunice. Sprowadzenie Chilona Chionidesa.
 15. Poszukiwania Chilona zakończone sukcesem.
 16. Wyprawa Winicjusza, Chilona i Krotona do Ostrianum.
 17. Próba porwania Ligii.
 18. Śmierć Krotona z rąk Ursusa. Zranienie Winicjusza.
 19. Rekonwalescencja młodego patrycjusza w domu Miriam pod opieką Ligii.
 20. Słuchanie obcych nauk.
 21. Powrót do domu i próby zapomnienia o dziewczynie – uczty, kobiety.
 22. Uczta na stawach Agryppy – odmowa romansy Poppei Sabinie.
 23. Pojawienie się Chilona i informacji o nowym miejscu pobytu dziewczyny.
 24. Chłosta Chilona.
 25. Rozmowa Winicjusza z Piotrem Apostołem i prośba o błogosławieństwo.
 26. Wyznanie miłości Ligii i Marka – początek narzeczeństwa.
 27. Wyjazd Nerona z dworem do Ancjum.
 28. Tęsknota Winicjusza i krótki pobyt z Ligią w Rzymie.
 29. Zgoda Nerona na ślub Winicjusza i Ligii.
 30. Pożar Rzymu.
 31. Rozpaczliwe poszukiwania Ligii.
 32. Decyzja Nerona o zrzuceniu winy za podpalenie Rzymu na chrześcijan.
 33. Pomoc Chilona we wskazywaniu miejsc pobytu chrześcijan.
 34. Ligia w więzieniu.
 35. Próby wydostania dziewczyny zakończone niepowodzeniem.
 36. Śmierć Glauka i jego rozmowa z Chilonem.
 37. Chilon chrześcijaninem i jego męczeńska śmierć.
 38. Ursus i Ligia na arenie.
 39. Zwycięstwo Ursusa nad rozwścieczonym turem.
 40. Darowanie życia Ligii wymuszone na cezarze przez tłum.
 41. Wyjazd Winicjusza i Ligii na Sycylię.
 42. Próba opuszczenia miasta przez Piotra Apostoła i jego spotkanie z Jezusem.
 43. Męczeńska śmierć Piotra i Pawła.
 44. Nieudany spisek przeciwko Neronowi.
 45. Samobójcza śmierć Petroniusza.
 46. Epilog: śmierć Nerona

Omówienie lektury – lekcja wideo

Quo vadis – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
Motywy literackie w „Quo vadis”

Prace pisemne