Człowiek, który kocha, jest gotowy do prawdziwych poświęceń. Napisz rozprawkę, w której rozważysz prawdziwość tych słów. Odwołaj się do „Quo vadis” i innej lektury obowiązkowej.

<< Quo vadis – opracowanie

Miłość to najpotężniejsze uczucie, jakie zna człowiek i nic nie może się z nim równać. Można wskazać wiele typów miłości: do ukochanej, do ojczyzny czy też miłość rodzicielską. Nie sposób je ze sobą porównać. Z pewnością jednak prawdą jest, że człowiek, który kocha, gotowy jest do prawdziwych poświęceń. Trafność tego stwierdzenia postaram się udowodnić w poniższej pracy.

Człowiek w obliczu miłości przestaje być egoistą, stara się za wszelką cenę chronić ukochaną osobę. Tak też było w przypadku Marka Winicjusza, głównego bohatera powieści historycznej „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Początkowo jawił się jako osoba porywcza, mściwa i władcza, ale gdy zrozumiał, na czym polega prawdziwa miłość, zmienił się. W chwili, gdy życie Ligii było zagrożone, Winicjusz był gotów oddać wszystko, by ją ratować. Nie żałował pieniędzy, posiadłości a także własnego zdrowia na ratunek ukochanej. Jej dobro stawiał nad swoje, to ona była dla niego najważniejsza. Przywołany przykład wyraźnie pokazuje, że miłość wyzwala w empatię i bezinteresowność.

Miłość sprawia, że człowiek zapomina o sobie i gotowy jest dla niej poświęcić życie. Widać to na przykładzie bohaterów „Kamieni na szaniec”. Zośka, Rudy i Alek kochali swoją ojczyznę i dla niej każdego dnia ryzykowali życie. Nie oznaczało to jednak bezmyślnego igrania z wrogiem, a przemyślane działania, które mogłyby umożliwić Polsce odzyskanie wolności. Trzech przyjaciół w imię miłości do swojego kraju umarło za jego wolność.

Powyższe przykłady pokazują, że człowiek, który prawdziwie kocha, gotowy jest wiele poświęcić dla dobra obiektu swoich uczuć. Miłość sprawia, że ludzie wyzbywają się egoizmu, zaczynają żyć dla kogoś innego.

<< Quo vadis – opracowanie