Zemsta

Streszczenie

Opracowanie Bohaterowie

Materiały edukacyjne

Lekcje video

Polonistka Youtuberka – streszczenie i omówienie lektury

Zemsta – o co właściwie chodzi?

Motywy literackie

Motywy literackie w „Zemście”

Prace pisemne

Rozprawka: Czy „Zemsta” śmieszy współczesnego czytelnika?

Rozprawk: Czy „Zemsta” może śmieszyć dzisiejszą młodzież? 

Opowiadanie twórcze: Wymyśl alternatywne zakończenie „Zemsty”

notatki graficzne - lektury, do egzaminu ósmoklasisty