Utwory Jana Kochanowskiego

Treny – Opracowanie

Jan Kochanowski

Motywy w twórczości Kochanowskiego

Materiały edukacyjne

Lekcje wideo

Prace pisemne

Rozprawka: Czy przesłanie zawarte we fraszkach i pieśniach Kochanowskiego jest dziś aktualne?