Treny Kochanowskiego – wiadomości wstępne

<< utwory Jana Kochanowskiego – omówienie

TREN – utwór liryczny poświęcony osobie zmarłej, rozpamiętujący jej zalety i dokonania; wyrażający uczucia smutku i żalu, ból po stracie (utwór żałobny); Gatunek powstał już w antyku (twórcy: Owidiusz i Pindar).

Treny łączono z ważnymi osobami – władcami, strategami, bohaterami i na ich cześć je wykonywano. Kochanowski w odróżnieniu od twórców starożytnych swój cykl trenów poświęcił dziecku, zwykłej (pospolitej) osobie – swojej zmarłej córce Urszulce.

Treny Kochanowskiego to cykl 19 utworów, które napisał po śmierci ukochanej, 2,5-letniej Urszulki. Wierzył, że to ona była spadkobierczynią jego talentu.

Klasyczne treny były budowane zgodnie z określonym schematem:

  • Pochwała zalet zmarłego;
  • Ubolewanie nad stratą;
  • Żal po śmierci;
  • Pocieszenie;
  • Pouczenie.

Kochanowski realizuje ten schemat w swoim cyklu. Pierwsze dwa treny to przedstawienie sytuacji i zarysowanie ogromu bólu po stracie córki. W kolejnych utworach narastają emocje, rozpacz przygniata cierpiącego ojca. Apogeum bólu, zwątpienie w Boga i sens mądrości zawarte są w trenach IX – XI. Następne utwory to zapowiedź ukojenia, pocieszenia i pogodzenie się z losem.

Ważne, że w trenach na pierwszy plan wysuwa się cierpiący ojciec i jego rozpacz, nie zmarła córka poety. Co więcej, Kochanowski po stracie córki wątpi w wyznawane do tej pory wartości, odrzuca stoicyzm i wiarę w dobrodusznego Boga. Jako człowiek mierzy się z wyznawaną dotąd filozofią, jest zagubiony.

<< utwory Jana Kochanowskiego – opracowanie