Jan Kochanowski – Tren V (omówienie)

<< utwory Jana Kochanowskiego – omówienie

W Trenie V Kochanowski pokazał swój kunszt i zafascynowanie antykiem. Pierwszych 9 wersów tworzy rozbudowane porównanie, zwane porównaniem homeryckim.


porównanie homeryckie – specjalny typ porównania; zbudowane jest z dwóch członów (porównywanego i tego, do którego się porównuje) połączonych spójnikami. Drugi z nich jest bardzo rozbudowany i samodzielnie może tworzyć obraz, pewną historię;


Utwór rozpoczyna się od rozbudowanego opisu sytuacji pewnego małego drzewka oliwnego rosnącego w gaju w cieniu swojej matki – oliwki. Do gaju wszedł ogrodnik, który miał wyplenić chwasty i pokrzywy. Rozpędził się jednak w swej nadgorliwości i obcinając rośliny bezużyteczne, ściął też maleńką oliwkę, która dopiero odrosła od ziemi. Ścięta upadła „u nóg” swojej matki. W końcu ten dramatyczny opis i sytuacja maleńkiego drzewka została porównana do sytuacji zmarłej córki podmiotu lirycznego, która umarła, nie zdążywszy odrosnąć od ziemi. Urszulka tak jak mała oliwka, umarła na oczach swej bezradnej matki.

Utwór kończy apostrofa do Persefony (żony Hadesa), czyli pani krainy umarłych. Podmiot liryczny zwraca się do niej słowami:

O zła Persefono,

Mogłażeś tak wielu łzam dać upłynąć płono?

Zwrot do greckiej bogini to pytanie pełne żalu i goryczy – podmiot liryczny nie rozumie, jak mogła pozwolić swoim czynem na tak wielki ból rodziców.

<< utwory Jana Kochanowskiego – opracowanie