„Quo vadis” – streszczenie szczegółowe, cz. 6

<< Quo vadis – opracowanie i streszczenie

Petroniusz informuje Nerona, że tłum jest wzburzony i jeśli czegoś nie zrobi, dojdzie do buntu. W pierwszej chwili Neron postanawia znaleźć winnego i chce wydać ludziom Tygellina. Ten jednak grozi cezarowi buntem pretorian i mówi, że spalił Rzym, ale na wyraźny rozkaz władcy.

Petroniusz i Tygellin jako doradcy Nerona, rys. Polonistka Youtuberka

Tygellin za namową Poppei podsuwa Neronowi pomysł, by winę zrzucić na chrześcijan. Petroniusz, wiedząc, że to zgubi Winicjusza i Ligię, próbuje przekonać Nerona, że to zły pomysł. Mówi mu, że powinien się przyznać, bo dzięki temu zostanie zapamiętany przez potomnych, że spalenie miasta było aktem odwagi. W Neronie jednak wygrywa strach i przychyla się do pomysłu Tygellina. Tym samym Petroniusz wypada z łask.

Natychmiast każe Winicjuszowi uciekać z Ligią.

Chilon Chilonides, rys. Polonistka Youtuberka

W tym czasie Tygellin rozmawia z Chlionem, który wskazuje mu miejsce przebywania chrześcijan. Co więcej, mówi o tym, że Ligia przechwalała się rzuceniem czaru na dziecko Nerona. Wymyśla różne zbrodnie, by pogrążyć chrześcijan – staje się zdrajcą i oskarżycielem. Dzięki niemu pretorianie chwytają Ligię zanim dociera do niej ukochany.

Za swoją postawę Chilon zostaje nagrodzony i awansowany na augustianina.

Winicjusz odchodzi od zmysłów i robi wszystko, by uwolnić ukochaną. Niestety okazuje się to niemożliwe, bo Neron (oraz Tygellin w nienawiści do Petroniusza i Poppea zlekceważona przez Winicjusza) pragnie zabawić się jego kosztem. Ligia jest specjalnie strzeżona. Początkowo Winicjusz odwiedza ją w więzieniu, ale z czasem wydany zostaje zakaz spotkań. Marek próbuje różnych sposobów, by uratować ukochaną: pisze do byłych mężów Poppei z propozycją oddania majątku w zamian za wstawiennictwo, błaga Tygellina, ale wszystko na nic. Petroniusz prosi nawet Poppeę (jej syna nienawidzi Neron i Petroniusz sugeruje, że wstawiennictwem za Ligą mogłaby złagodzić gniew boga, ale w czasie gdy ta próbuje wstawić się za Ligią, zabójcy Nerona zabijają jej dziecko – to potęguje nienawiść do dziewczyny). Neron i pretorianie wyłapują ładne chrześcijanki, by przed śmiercią je gwałcić. Ligię omija ten los, bo zaczyna chorować. Petroniusz wpada na pomysł, by wynieść jej ciało, udając że nie żyje. Gdy plan ma zostać zrealizowany, okazuje się, że tej samej nocy dziewczynę przeniesiono do innego więzienia. To wszystko wskazuje na to, że jej śmierć ma być spektakularna i czuwa nad tym wiele osób.

Ligia chorująca w więzieniu, rys. Polonistka Youtuberka

Trwają igrzyska. Chrześcijanie początkowo są rzucani psom na pożarcie. Z pokorą wychodzą na arenę i śpiewają pieśń pochwalną do Boga. Nie podoba się to widzom. Wtedy wypuszczone zostają lwy, które dokonują rzezi. Na koniec zwierzęta zostają zastrzelone a na oczyszczoną scenę wychodzi Neron i śpiewa pieśń. Widzący to z trybun Piotr Apostoł pyta Boga, jak to możliwe, by na pana świata został wybrany szaleniec.

<< Quo vadis – opracowanie i streszczenie