„Quo vadis” – rodzaj i gatunek literacki

<< Quo vadis – omówienie lektury

RODZAJ LITERACKI: EPIKA (Dlaczego? Ponieważ pojawia się narrator opowiadający o wydarzeniach, jest świat przedstawiony – czas, miejsce, bohaterowie i wydarzenia i do tego utwór został napisany prozą)

GATUNEK: POWIEŚĆ

                    odmiana: POWIEŚĆ HISTORYCZNA

CECHY POWIEŚCI HISTORYCZNEJ:

  • Pojawiają się postaci historyczne (Neron, Petroniusz, św. Piotr,  św. Paweł, Poppea Sabina, Aulus Plaucjusz, Pomponia Grecyna, Tygellin, Akte, Seneka)
  • Losy bohaterów ukazane zostały na tle ważnych wydarzeń historycznych (prześladowanie chrześcijan, pożar Rzymu)
  • Oddanie zwyczajów i realiów opisywanej epoki z dużą dokładnością (stroje, ustrój społeczny, igrzyska)
  • Akcja toczy się w epoce odległej (nie tylko dla czytelnika, ale też dla autora!)
  • Język stylizowany na język stary, odległy (dużo archaizmów)

<< Quo vadis – opracowanie lektury