„Pan Tadeusz” – Księga VII (pytania kontrolne)

Pan Tadeusz – streszczenie księgi VII

<<Pytania kontrolne – księga VI

<<Pan Tadeusz – opracowanie

Czego z założenia ma dotyczyć rada szlachciców?

Mają zdecydować, jak zachować się wobec ruchu wojsk Napoleona i jego ataku na Rosję.

Wymień kilku uczestników narady.

Bartek Prusak, Maciek nad Maćkami, Maciek Kropiciel, Bartek Brzytewka

Jak dzielą się szlachcice?

Na tych, którzy chcą się przygotować – dowiedzieć się, na jakie wojsko mogą liczyć, jak daleko jest i na tych, którzy natychmiast chcą walczyć.

Kto i w jaki sposób godzi zwaśnionych?

Gerwazy, sugerując, że ich pierwszym celem powinno być pozbycie się Sopliców. Powołuje się na słowa księdza Robaka, który mówił, że przed przybyciem gości trzeba dom posprzątać ze śmieci. (Robak miał na myśli Rosjan i wzniecenie powstania, Gerwazy Sopliców jako złych ludzi.) Wszystkim wskazuje to, co złego uczynił im Sędzia. Godzi ich nienawiść i są gotowi dokonać zajazdu na Soplicowo.

Kto oponuje?

Bartek Prusak i Jankiel.

Kto nadjeżdża do Dobrzyna i ostatecznie przekonuje szlachtę do wzięcia udziału w zajeździe?

Hrabia z dżokejami.

Czym jest zajazd?

Zbrojne najechanie ziem w celu ich zagarnięcia.

<<Pan Tadeusz – omówienie

Pan Tadeusz - notatki, opracowanie
Najlepsze notatki i opracowanie do Pana Tadeusza na sklep.polonistka.net