Czy pokuta może zwolnić z odpowiedzialności za wyrządzone zło?

Napisz rozprawkę, powołując się na przykład Jacka Soplicy.

Ksiądz Robak to jedna z głównych postaci „Pana Tadeusza”, epopei autorstwa Adama Mickiewicza. Był on zakonnikiem, który przez większość życia pokutował za swoje grzechy. Przed śmiercią zostały mu one wybaczone. Otrzymał też order za zasługi dla ojczyzny. Trzeba jednak zadać sobie pytanie, czy to zwalnia go z odpowiedzialności. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. 

Po pierwsze należy wspomnieć, że Jacek Soplica dopuścił się wielu złych uczynków, a najpoważniejszym z nich było zabicie Stolnika. Nawet to, że Horeszko w obliczu śmierci mu wybaczył, nie zmieni faktu, że magnat nie zmartwychwstanie. Odkupienie nie zwróci mu życia. Podobnie rzecz się ma ze szlachcianką, z którą Jacek się ożenił. Nie pokochał jej, nie przejął się osobą, która chciała o niego zadbać. Potraktował ją przedmiotowo, jako sposób na zapomnienie o ukochanej Ewie. Dziewczyna zmarła niekochana. Jej życie nie zacznie się od nowa. Nigdy nie zazna już szczęścia. Jest to pierwszy powód, przez który sądzę, że winy nie mogą zniknąć z życiorysu Jacka a jego rehabilitacja nie spowodowała, że te wydarzenia nie miały miejsca. Jeśli młody Soplica dokonał tych czynów, to zawsze będzie za nie odpowiedzialny. 

Kontrargumentem do wyżej przedstawionego jest fakt, że od chwili zabójstwa Soplica się zmieniał. Przyjął imię Robaka i całkowicie poświęcił się ojczyźnie. Chciał, by wraz z wojskami Napoleona szlachta polska stanęła do walki. Był emisariuszem, przez co znał sytuację polityczną. Wstąpienie do zakonu sprawiło też, że zmienił się jego charakter. Stał się skromny, tajemniczy i zdobył poczucie odpowiedzialności.  

Co więcej, Soplicę usprawiedliwia fakt, że Stolnik mu wybaczył. Myślę, że Horeszko wiedział, że nie postąpił słusznie wykorzystując, młodego i bardzo zakochanego Jacka do własnych celów.  

Podsumowując, uważam, że odpowiedzialność za grzechy nigdy nie może zostać do końca zmyta. Myślę jednak, że Jacek odpokutował za winy i nie należy ich nadmiernie wspominać. Każdy z nas popełnia błędy, za które najczęściej ponosimy karę. 

<< powrót do Pan Tadeusz