„Balladyna” – świat przedstawiony

okolice jeziora Gopło, rys. Polonistka Youtuberka

Miejsce akcji: okolice jeziora Gopło, zamek Kirkora, chata Wdowy i chata Pustelnika, Gniezno (gdzie panuje uzurpator Popiel IV)

Czas akcji: nieokreślony; czasy legendarne (imię Popiela sugeruje dynastię Popielidów)

Bohaterowie:

<< Balladyna – opracowanie