„Żona modna” – gatunek literacki

<< Żona modna – omówienie

Igancy Krasicki

„Żona modna” to utwór, który łączy w sobie elementy różnych rodzajów literackich, co oznacza, że jest gatunkiem mieszanym (synkretycznym).

Spójrzmy, jakie cechy poszczególnych rodzajów można odnaleźć w tym utworze.

EPIKA

 • narracja (narratorem jest pan Piotr, który opowiada o sytuacji i swoich uczuciach z nią związanych),
 • fabuła (zostaje opowiedziana pewna historia, która układa się w ciąg przyczynowo-skutkowy),
 • świat przedstawiony (bohaterowie, czas i miejsce akcji oraz wydarzenia)

LIRYKA

 • zapis wierszem
 • trzynastozgłoskowiec
 • pojawiają się rymy
 • nagromadzenie środków stylistycznych (epitety, zdrobnienia, wykrzyknienia)

DRAMAT

 • rozbudowane partie dialogowe i monologowe, które posuwają akcję do przodu

Cechy dodatkowe:

 • ośmiesza pewne postawy (zapatrzenie w obcą modę, małżeństwo dla zysku),
 • przedstawia bohaterów w krzywym zwierciadle (przerysowuje ich cechy),
 • wykorzystuje ironię i karykaturę,
 • poucza, moralizuje.

Wszystko to RAZEM sprawia, że „Żona modna” jest satyrą (to, że łączy w sobie cechy trzech rodzajów literackich i cechy dodatkowe).

<< Żona modna – opracowanie