Rozprawka: Mieć czy być? Jaką postawę życiową wybiera człowiek.

Ludzie od zawsze zastanawiali się nad wyborem pomiędzy ,,być’’ a ,,mieć’’. Ważniejsze jest dążenie do posiadania czy też bycie prawdziwym człowiekiem? Człowiek często skupia się na posiadaniu dóbr materialnych i zapomina przy tym o tym, co ważne. Jestem zdania, że zdecydowanie lepszą postawą jest bycie otwartym na drugiego człowieka. Literatura jest pełna bohaterów, którzy wybrali jednak inaczej. 

Ludzie często uważają, że pieniądze zapewnią im szczęście, dlatego poświęcają im większość życia. Przykładem takiej postawy jest bohater opowiadania  ,,Opowieść wigilijna‘’ autorstwa Charlesa Dickensa. Ebenezera Scrooga poznaliśmy jako bogatego skąpca, skupionego na pomnażaniu majątku. Nie potrafił się nim dzielić z potrzebującymi, rodziną i pracownikiem. Stracił przez to więzi rodzinne, nie założył rodziny.  Jakub Marley przybył do Scrooge’a, aby ostrzec go przed konsekwencjami takiego postępowania. Wtedy Ebenezer miał jeszcze czas na zmianę. Dla niego samego było już za późno, musiał za karę tułać się po świecie, patrzeć na biedę bez możliwości pomocy. Postawy tych bohaterów pokazują, że posiadanie często prowadzi do samotności, a człowiek skupiający się na majątku rzadko jest  szczęśliwy. 

Żądza pieniądza często prowadzi do łamania zasad moralnych. Taką postawę przyjął bohater dramatu ,,Dziady’’ autorstwa Adama Mickiewicza.  Widmo Złego Pana za życia było okrutnym właścicielem wioski. Wydało rozkazy, które doprowadziły do śmierci chłopa oraz kobiety z małym dzieckiem. Zły Pan po śmierci otrzymał karę wiecznej tułaczki o głodzie i pragnieniu. Towarzyszyły mu jego ofiary pod postaciami sowy i kruka. Przykład tego bohatera pokazuje, że postawa ,,mieć’’ przesłoniła wartości, które powinny być ważniejsze w życiu niż samo posiadanie.  

Warto się zastanowić, czy częściej wybierana przez ludzi  postawa ,,mieć” jest właściwa. Skupienie się na samym posiadaniu prowadzi do zerwania więzi z ludźmi, a bez nich człowiek nie może być szczęśliwy. Czasami pieniądze tak przysłaniają widzenie świata, że  człowiek nie zauważa potrzeb innych i jest nieczuły na ich biedę.  

Czy ludziom potrzebne są drogowskazy? W rozprawce przypomnij te utwory literackie, które podpowiadają czytelnikowi, co jest istotne w życiu.