Rozprawka: Czy zasady moralne są ludziom potrzebne?

<< wypracowania – rozprawki

Zasady moralne to pewne wskazówki dotyczące postępowania w życiu. Ludzie potrzebowali ich od zawsze, dlatego powstał Dekalog a każde państwo ma swój zestaw praw, których należy przestrzegać. Uważam, że zasady wciąż są niezbędne. Słuszność postawionej przeze mnie tezy postaram się udowodnić w poniższej pracy.

Dzięki zasadom moralnym człowiek wie, co jest dobre, co złe. Postępowanie niezgodne z nimi powoduje konsekwencje. W wierze chrześcijańskiej człowiek prawy zostaje nagrodzony przez pójście po śmierci do nieba, człowiek zły ponosi karę za swoje postępowanie. Przykładem bohatera, który był nieludzki i okrutnie traktował swoich poddanych, jest Widmo Złego Pana, jednego z bohaterów „Dziadów” Adama Mickiewicza. Można powiedzieć o nim, że był zepsuty moralnie i za życia kierował się wyłącznie własnym dobrem. Takie działanie spowodowało, że po śmierci został skazany na wieczną tułaczkę o głodzie i pragnieniu w towarzystwie szarpiących go ptaków.

Zasady pozwalają ludziom lepiej funkcjonować w społeczności. Warto przywołać przykład Strzelca ze „Świtezianki” tego samego autora. Choć wiedział, że zdrada jest powszechnie potępiana i nieetyczna, zdecydował się na nią. To uniemożliwiło mu dalsze, szczęśliwe życie. Podobnie jak Widmo, został surowo ukarany: nimfa utopiła go w jeziorze Świteź a jego duszę uwięziła pod modrzewiem.

Brak zasad moralnych, niestosowanie się do nich powodują nieszczęścia. Świat bez nich pogrążyłby się w chaosie. Dzięki nim człowiek wie, jak należy postępować, a czego nie wolno robić.

<< wypracowania – rozprawki