„Syzyfowe prace” – wątki autobiograficzne w powieści

<< Syzyfowe prace – opracowanie

„Syzyfowe prace” nie są autobiografią, ale wiele postaci i wątków pisarz wykreował, korzystając z własnych doświadczeń.

  • Stefan Żeromski urodził się w 1864 roku w Strawczynie, koło Kielc. Wiekiem zbliżony jest to głównego bohatera – Marcina Borowicza.
  • Rodzice Żeromskiego dzierżawili folwark Ciekoty, którego odpowiednikiem w powieści są Gawronki.
  • Młody Żeromski przez rok pobierał nauki w szkole elementarnej w Psarach u pana Strachowskiego – w powieści to Owczary i nauczyciel Wiechowski.
  • Następnym etapem edukacji było Kieleckie Miejskie Gimnazjum – w książce Gimnazjum w Klerykowie.
  • Żeromski oblał maturę z matematyki – Marcin Borowicz przez całą edukację ma problem właśnie z algebrą.
  • W czasie gdy Żeromski udzielał korepetycji, miał przezwisko „Kawka” – w powieści przypisał je Antoniemu Paluszkiewiczowi, korepetytorowi z Pajęczyna Dolnego.
  • Pisarz bardzo kochał swoją matkę i stracił ją w młodym wieku (jak Borowicz).
  • Żeromski zaczytywał się w literaturze romantycznej (wielu bohaterów utworu pokochało dzieła Mickiewicza i innych romantyków).
  • Pisarz doświadczył nędzy – jak Andrzej Radek i inni prześladowani z tego powodu bohaterowie.

Autobiografia – utwór, którego tematem jest życie jego twórcy.

<< Syzyfowe prace – opracowanie

Materiały dydaktyczne - język polski. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.