„Syzyfowe prace” – świat przedstawiony w utworze

<< Syzyfowe prace – opracowanie

Czas akcji: 1871 – 1881 (fabuła sięga do czasów powstania styczniowego)

Miejsce akcji:

dworek Borowiczów w Gawronkach – szkoła elementarna w Owczarach – Gimnazjum w Klerykowie (tu: stancja starej Przepiórzycy, apartament nauczyciela Majewskiego, teatr, górka u Gontali) -> droga Marcina Borowicza

czworaki w Pajęczynie Dolnym – izba Antoniego Paluszkiewicza „Kawki” – Progimnazjum w Pyrzogłowach – Gimnazjum w Klerykowie (tu: dwór Płoniewiczów, górka u Gontali) -> droga Andrzeja Radka

Bohaterowie:

Marcin Borowicz

Andrzej Radek

Bernard Zygier

Ferdynand Wiechowski i jego żona (Owczary)

Walenty i Helena Borowiczowie

Antoni Paluszkiewicz „Kawka”

grono pedagogiczne Gimnazjum w Klerykowie: Sztetter, Leim, Nogacki, dyrektor Kriestobriadnikow, inspektor Zabielskij, Kostriulew

<< Syzyfowe prace – opracowanie

Materiały dydaktyczne - język polski. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.