„Syzyfowe prace” – sposoby rusyfikacji i wynaradawiania Polaków

<< Syzyfowe prace – opracowanie

Akcja powieści toczy się w 10 lat po upadku powstania styczniowego. Celem zaborców było wynarodowienie młodego pokolenia, całkowite zrusyfikowanie go. Nauczyciele mieli różne sposoby, niektóre z nich nieoczywiste.

Sposoby rusyfikacji:

 • Zakazano mówienia po polsku. Szczególnie zaciętym rusyfikatorem był nauczyciel Polak – Majewski, „rdzenny Rosjanin od dwóch lat”; tego zakazu przestrzegał także pochodzący z Niemiec profesor Leim, choć sam w domu porozumiewał się po polsku a jego córki były zaangażowane w różne działania patriotyczne;
 • Podręczniki dostępne były wyłącznie w języku rosyjskim (nawet służące nauczania języka polskiego);
 • Podkreślano wartość kultury rosyjskiej, szczególnie rosyjskiego teatru (nie wystawiano sztuk polskich, więc każdy, kto chciał obejrzeć spektakl, mógł zrobić to tylko w języku rosyjskim);
 • Milczano na temat wszelkich osiągnięć kultury polskiej, zakazywano czytania literatury polskiej (rekwirowano znalezione książki);
 • Przekłamywano historię i budzono niechęć do religii katolickiej (mistrzem był nauczyciel Kostriulew, który nadprogramowo doczytywał uczniom teksty obrzydzające im ich własny kraj);
 • Zmuszano do śpiewania pieśni na cześć cara;

Inne metody wychowawcze w Gimnazjum w Klerykowie:

 • Surowe karanie buntowników – kary cielesne;
 • Zamykanie uczniów w klasie, tzw. koza, o chlebie i wodzie;
 • Nagradzanie donosicielstwa;
 • Rewidowanie mieszkań, sprawdzanie sienników i tornistrów;
 • Zapraszanie do teatru, nagradzanie cukierkami;
 • Wydalanie ze szkoły;
 • Nakazanie bezmyślnego wkuwania regułek;
 • Promowanie lizusostwa, burzenie solidarności uczniowskiej;
 • Ośmieszanie uczniów pochodzących z nizin;
 • Rosyjscy nauczyciele zawsze wstawiali się za uczniami w konflikcie z wykładowcami polskiego pochodzenia (zły policjant i dobry policjant) a także nie karali uczniów surowo, by wzbudzić ich wdzięczność.

<< Syzyfowe prace – opracowanie

Materiały dydaktyczne - język polski. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.