„Śmierć Pułkownika” – środki stylistyczne

<< Śmierć Pułkownika – opracowanie i streszczenie

Poszukajmy razem środków stylistycznych, które pozwoliły zbudować tak przejmującą scenę.

epitety – (rota) strzelców zielona, (chatką) leśnika, głuchej (puszczy), stary (żołnierz), (lud) prosty

porównanie – stary żołnierz on chce jak Czarniecki, umierając, swe żegnać rynsztunki

kontrast – tyle krwi swej i cudzej wylali, Łzy ni jednej — a teraz płakali

anafora Kazał konia Pułkownik kulbaczyć,

Kazał przywieść do izby — do siebie.

Kazał przynieść swój mundur strzelecki

pytania retoryczne – Jakie piękne dziewicze ma lica? Jaką pierś?

wykrzyknienie – To Litwinka, dziewica–bohater,

Wódz Powstańców — Emilija Plater!

wyliczenie – W ręku krzyż, w głowach siodło i burka,

A u boku kordelas, dwururka

<< Śmierć Pułkownika – opracowanie i streszczenie

karty pracy, notatki, materiały dydaktyczne dla nauczycieli i do samodzielnej nauki
Karty pracy i notatki