„Mały Książę” – mieszkańcy planet (opis)

<<powrót – Mały Książę – omówienie lektury

Król

Mieszka na niewielkiej planecie, którą niemal w całości pokrywa płaszcz gronostajowy. Gdy widzi Małego Księcia wita go jako poddanego – to świadczy o tym, że dla władców wszyscy są poddanymi. W trakcie rozmowy z chłopcem okazuje się, że mężczyzna chce być władcą rozsądny i pragnie wydawać jedynie rozkazy możliwe do wykonania, przez co jego polecenia są często absurdalne, bo dostosowywane do aktualnej sytuacji. Mały Książę prosi go jako władcę gwiazd, by sprawił, że zajdzie słońce. Król zgadza się, ale chce poczekać z tym aż okoliczności będą sprzyjające (czyli do godziny, o której słońce i tak by zaszło. Dla niego sensem życia jest władza oparta na autorytecie i utraty autorytetu boi się najbardziej.

Król to symbol ludzi skupionych na dążeniu do władzy, niewidzących w ludziach ludzi.

Pyszałek/Pyszny

Przybywającego Małego Księcia wita jako swojego wielbiciela i wciąż prosi go o uwielbienie. Nakazuje mu klaskać, by móc w podziękowaniu uchylać swój kapelusz. Jest zadufany w sobie, uważa się za ideał. Gdy chłopiec pyta go o coś, ten tego nie słyszy – Pyszałek słyszy wyłącznie komplementy.

To symbol ludzi skupionych na sobie, zapatrzonych w siebie, narcystycznych.

Pijak

To człowiek otoczony butelkami z alkoholem i już opróżnionymi. Wyjaśnia Małemu Księciu, że pije, ponieważ chce zapomnieć o tym, że się wstydzie tego, że pije.

To symbol ludzi słabego charakteru, wpędzonych w błędne koło, niemających siły wyjść z uzależnienia.

Biznesman/Bankier

Mężczyzna skupiony jest na swoich obliczeniach. Mały Książę chce dowiedzieć się, co też takiego ważnego ten człowiek przelicza. Pyta go, czym wytrąca go z równowagi. Okazuje się, że Bankier od lat przelicza gwiazdy, zapisuje ich liczbę na kartce i chowa ją w swoim biurku. Dzięki temu jest ich posiadaczem. Uważa się przy tym za człowieka niezwykle zamożnego i bogatego. Mały Książę wskazuje mu, że samo posiadanie niewiele mu daje, bo nie może nawet skorzystać ze swojej własności, ale taka argumentacja nie przemawia do mężczyzny.

Symbolizuje on dorosłych skupionych na pomnażaniu majątku, zapominających o sprawach znacznie ważniejszych.

Latarnik

Mieszka na maleńkiej planecie, na której znajduje się latarnia. Podczas kilkuminutowej rozmowy z Małym Księciem wita się z nim i żegna pomiędzy wypowiedziami, przy tym włącza i wyłącza latarnię. Mówi, że przed laty doba była znacznie dłuższa a jego zadaniem było włączanie i wyłączanie latarni, teraz jego planeta obraca się znacznie szybciej i dzień trwa zaledwie minutę. Rozkaz się jednak nie zmienił, więc latarnik wciąż wykonuje swoją pracę. Jego praca jest bezużyteczna, ale wykonuje ją dla innych, co podoba się chłopcu.

Latarnik symbolizuje ludzi bezwolnie poddających się cudzym rozkazom, biernym. To także symbol pracoholizmu.

Geograf

Zamieszkuje największą z dotychczas odwiedzonych przez Małego Księcia planet. Siedzi przy wielkim biurku i nieustannie zapisuje coś w wielkiej księdze. Gdy chłopiec pyta go o jego planetę (o góry, oceany), Geograf nie umie udzielić mu odpowiedzi. Okazuje się, że sam nie rusza się zza biurka, a jedynie od badaczy oczekuje raportów i na ich podstawie tworzy analizy. Ponadto interesują go jedynie rzeczy stałe, nieulotne.

Geograf to typowy teoretyk, osoba, która nie jest zainteresowana rozwojem, poznawaniem świata. Jemu wystarcza wiedza książkowa. Ponadto uważa się za lepszego od innych, stworzonego do wyższych celów.

<<powrót – Mały Książę – omówienie lektury