„Latarnik” – świat przedstawiony

<<powrót – Latarnik – omówienie lektury

Czas akcji

Lata 70. XIX wieku.

Uwaga! Fabuła nie jest tym samym co akcja!

Fabuła obejmuje wszystkie wydarzenia, również te, które pojawiają się we wspomnieniach Skawińskiego, całą jego tułaczkę. Akcja to czas pobytu w latarni.

wydarzenia przedstawione w retrospekcji, rys. Polonistka Youtuberka

Miejsce akcji

Aspinwall (obecnie Colon) w Panamie

Bohaterowie

siedemdziesięcioletni Skawiński

Skawiński – około siedemdziesięcioletni mężczyzna polskiego pochodzenia. Wyemigrował z kraju po powstaniu listopadowym, by uniknąć represji. Jego życie po opuszczeniu było burzliwe, trudne i pełne wyzwań. Śmiało można go określić mianem życiowego pechowca, którym los targa po świecie, jak tylko chce. Na stare lata marzy już jedynie o spokojnej starości w samotności i praca latarnika w Aspinwall ma ziścić to pragnienie. Niestety tak się nie dzieje. Skawiński otrzymuje przesyłkę, w której znajduje „Pana Tadeusza”. Lektura porywa go, wzrusza, budzi w nim ogromną tęsknotę za krajem. Mężczyzna zapada w sen i nie wypełnia swoje obowiązku zapalenia latarni przez co zostaje zwolniony z pracy.

konsul Falconbridge – zatrudnia Skawińskiego na stanowisku latarnika

Wydarzenia – zgodnie z chronologią (są wśród nich wydarzenia sprzed akcji zawarte we wspomnieniach Skawińskiego)

 1. Udział Skawińskiego w powstaniu listopadowym w Polsce.
 2. Przymusowa emigracja w celu uniknięcia represji
 • udział w walkach w Europie (Wiosna Ludów, wojna karlistowska w Hiszpanii, armia francuska) i w Stanach Zjedonoczonych
 • praca jako kopacz złota w Australii
 • praca jako poszukiwacz diamentów w Afryce
 • służba w Indiach Wschodnich w funkcji strzelca
 • prowadzenie farmy w Kalifornii i zniszczenie jej przez suszę
 • handel z dzikimi plemionami w Brazylii i rozbicie się tratwy Skawińskiego
 • prowadzenie warsztatu kowalskiego w Helenie, w Arkansas i wielki pożar miasta
 • niewola u Indian w Górach Skalistych
 • praca na statku kursującym między Bahią a Bordeaux i praca jako harpunnik na wielorybniku – rozbicie się obydwu statków
 • prowadzenie fabryki cygar na Kubie i choroba po oddaniu chininy potrzebującym (oszukanie przez wspólnika)
 • 3. Zatrudnienie Skawińskiego na stanowisku latarnika w Aspinwall.
 • 4. Spokojna, monotonna praca i apatia Skawińskiego.
 • 5. Otrzymanie paczki zawierającej „Pana Tadeusza”
 • 6. Wzruszająca lektura – rozbudzenie w Skawińskim tęsknoty za ojczyzną i miłości do niej.
 • 7. Niewypełnienie obowiązku i zwolnienie z pracy.
 • 8. Dalsza tułaczka mężczyzny

<<powrót – Latarnik – omówienie lektury