Rola motta w „Dziadach” (cz. II)

<<powrót – Dziady, cz. II – omówienie lektury

Motto to cytat poprzedzający utwór, który zostaje wybrany przez autora w sposób nieprzypadkowy. Ma on wywołać na odbiorcy określone skutki zgodne z zamysłem autora. Ma ono towarzyszyć odbiorcy w myślach podczas lektury z utworem.

Dziady poprzedzają następujące słowa: „Są dziwy w niebie i na ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom”. Jest to cytat z dramatu, pt. „Hamlet” Williama Szekspira.

W utworze Szekspira powyższe słowa wypowiada Hamlet w chwili, gdy zobaczył ducha swojego zamordowanego ojca. Motto zapowiada, że w utworze zostanie pokazane coś niezwykłego, niemieszczącego się w głowie ludzi światłych (filozofów, mędrców, naukowców). Pojawią się rzeczy, których nie będzie można zmierzyć, zważyć czy zbadać – chodzi o wywoływane duchy, o możliwość niesienia im pomocy.

Zgodnie z podejściem romantycznym trzeba zaufać sercu, nie rozumowi. Nie wszystko da się wyjaśnić za pomocą szkiełka i oka.

<<powrót – Dziady, cz. II – omówienie lektury