Elementy świata przedstawionego w II części „Dziadów”

<<powrót – Dziady, cz. II – omówienie lektury

Czas akcji

Listopadowa noc zaduszna. Zgodnie z wierzeniami ludowymi to czas, w którym znika brama dzieląca świat żywych od świata umarłych.

Miejsce akcji

Przycmentarna, opuszczona kaplica. Ludzie gromadzą się wokół trumny. Miejsce jest zaciemnione, drzwi zamknięte.

Bohaterowie
realistyczni

Guślarz – prowadzący obrzęd, wywołuje duchy za pomocą inkantacji (zaklęć), widzi więcej niż zebrani (na przykład wie, że kara Zosi skończy się za dwa lata)

Starzec – wykonuje polecenia Guślarza, jest jego „asystentem”

Chór – mieszkańcy wioski a wśród chóru matka Aniołków, chłopcy zabiegający o względy Zosi i pasterka (ukochana Upiora)

fantastyczni

Aniołki (Józio i Rózia) – duchy zmarłych dzieci, duchy lekkie

Widmo Złego Pana – duch pana wioski zmarłego przed trzema laty

Chór Ptaków Nocnych – wśród nich Kruk (dusza chłopaka, który ukradł jabłko) i Sowa (dusza kobiety, która zamarzła przez brak litości Złego Pana)

Dziewczyna – pasterka Zosia, która zmarła, mając 19 lat

Wydarzenia
 1. Zebranie się mieszkańców w kaplicy.
 2. Przygotowanie obrzędu (jadła, napoju, zaciemnienie okien).
 3. Zapalenie kądzieli i wezwanie duchów lekkich.
 4. Przybycie Aniołków.
  • a. Historia ich życia: zbyt szczęśliwe dzieciństwo
  • b. Prośba: 2 ziarnka gorczycy
  • c. Przestroga: „Kto nie doznał goryczy ni razu, ten nie zazna słodyczy w niebie”
 5. Przepędzenie duchów lekkich i rozpalenie kotła z wódką.
 6. Przybycie Widma Złego Pana w towarzystwie Chóru Ptaków Nocnych.
  • Opis ogromu cierpienia Widma po śmierci
  • Prośba: 2 ziarnka pszenicy i miarka wody
  • Historia życia Widma opowiedziana przez Kruka i Sowę
  • Przestroga: „Bo kto nie był ni razy człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże”
  • Uniemożliwienie Widmu zjedzenie czegokolwiek
 7. Przepędzenie ducha ciężkiego i wezwanie ducha pośredniego poprzez zapalenie wianka święconego ziela.
 8. Przybycie Zosi, pasterki z wioski.
  • Historia opowiedziana przez Zosię o jej lekkim życiu, z którego nikt nie miał korzyści.
  • Prośba: uchwycenie jej przez chłopców i przyciągnięcie jej do ziemi.
  • Nieudana próba pomocy. Widzenie Guślarza dotyczące przyszłości Zosi
  • Przestroga: „Kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie”
 9. Przepędzenie Zosi i próba zakończenia obrzędu.
 10. Pojawienie się nieprzywoływanego Upiora.
 11. Domysły Guślarza na temat tożsamości milczącej zjawy.
 12. Wyprowadzenie z kaplicy pasterki.

<<powrót – Dziady, cz. II – omówienie lektury