Bajka jako gatunek literacki

<< Bajki Igancego Krasickiego – opracowanie

Najważniejsze, by bajki nie mylić z baśnią – to dwa odrębne gatunki!

Ignacy Krasicki, rys. Polonistka Youtuberka

Cechy charakterystyczne bajek:

  • mają narratora, dlatego należą do epiki,
  • są to utwory wierszowane,
  • niewielki rozmiar (często mieszczą się w 4 wersach),
  • zawierają morał, czyli pouczenie,
  • bohaterami często są upersonifikowane zwierzęta,
  • w bajkach wykorzystuje się alegorię.

Najbardziej znanym polskim twórcą bajek jest Ignacy Krasicki, oświeceniowy twórca, który pragnął w swoich bajkach zwrócić uwagę ludzi na ich wady i to, do czego mogą prowadzić pewne zachowania.