Państwo a jednostka w „Antygonie” Sofoklesa

<< Antygona – streszczenie i omówienie

Kreon jest władcą, który twierdzi, że jest ucieleśnieniem państwowości. To on i tylko on powinien rządzić w kraju. Wyroków nie powinno przesłaniać mu dobro najbliższych, dobro państwa musi stawiać ponad dobro rodziny. Z tego powodu wydaje wyrok na zdrajcę Polinejkesa i zakazuje jego pochówku. Z tego samego powodu decyduje się na skazanie Antygony na zamurowanie żywcem, mimo że była ukochaną narzeczoną jego syna. Jest przekonany, że w ten sposób wyraża wolę ludu. Gdy Hajmon wyjawia mu, że tak naprawdę Tebańczycy współczują Antygonie i podziwiają jej odwagę, którą według nich warto nagrodzić, Kreon mu nie wierzy. W rozmowie odwołuje się do kategorii dobra państwa tożsamego z dobrem ludu. Jest przekonany, że syn mówi tak jedynie w obronie narzeczonej. Dopiero Chór Starców uświadamia mu, że mieszkańcy Teb nie akceptują decyzji Kreona i współczują kobiecie.

<< Antygona – streszczenie i omówienie